top of page

Disclaimer voor Standplan.

Op deze pagina vind je de disclaimer van Standplan, zoals deze beschikbaar is gesteld door Standplan. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Standplan is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom ligt bij Standplan.

Geen garantie op juistheid.
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van- of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Standplan op deze pagina.

  • Instagram
  • Facebook Standplan
  • LinkedIn Standplan
bottom of page